Acil Durum Eylem Planı

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında 18 Haziran 2013 Tarihinde İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girmiştir. Acil Durum, İşyerinin Tamamında Veya Bir Kısmında Meydana Gelebilecek Yangın, Patlama, Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Yayılım, Doğal Afet Gibi Acil Müdahale, Mücadele, İlkyardım Veya Tahliye Gerektiren Olaylar Olarak Tanımlanır. Bu Durumlar Karşısında Yapılacak İş Ve İşlemler Uygulamaya Yönelik Eylemlerin Yer Aldığı Plan İse Acil Durum Planıdır.


Çalışma Ortamı, Kullanılan Maddeler, İş Ekipmanı İle Çevre Şartlarını Dikkate Alınarak Meydana Gelebilecek Acil Durumları Önceden Değerlendirilmesi, Çalışanları Ve Çalışma Çevresini Etkilemesi Mümkün Ve Muhtemel Acil Durumları Belirlenmesi Ve Bunların Olumsuz Etkilerini Önleyici Ve Sınırlandırıcı Tedbirleri Alınması, Acil Durumların Olumsuz Etkilerinden Korunmak Üzere Gerekli Ölçüm Ve Değerlendirmeleri Acil Durum Planlarının Hazırlanması Veri Oluşturur.


Acil Durumlarla Mücadele İçin İşyerinin Büyüklüğü Ve Taşıdığı Özel Tehlikeler, Yapılan İşin Niteliği, Çalışan Sayısı İle İşyerinde Bulunan Diğer Kişileri Dikkate Alınmalıdır. Önleme, Koruma, Tahliye, Yangınla Mücadele, İlk Yardım Ve Benzeri Konularda Uygun Donanıma Sahip Ve Bu Konularda Eğitimli Yeterli Sayıda Kişiyi Görevlendirilir. Acil Durum Ekipleri Oluşturulur. Araç Ve Gereçleri Sağlayarak Eğitim Ve Tatbikatları Yaptırır Ve Ekiplerin Her Zaman Hazır Bulunmaları Sağlanır.