Akciğer Grafisi

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Akciğer filmi; posteriordan (arkadan), anterior (öne) yönüne x-ışını kullanılarak iyonize radyasyon ile görüntü elde eden göğüs hastalıkları kapsamında akciğer ve mediastendeki lezyonların tanı ve teşhisini amaçlayan yöntemdir.


Çekim nedenleri arasında en temel tanılar enfeksiyona bağlı hastalıklar, nodül ve tümöre bağlı kanser ön tanısı, pnömani,KOAH,kemik yapıda oluşan fraktürler, bronş ve akciğeri besleyen damarlar üzerindeki tıkanıklık durumu,iç kanama değerlendirmesi, kistik fibroz,kostofrenik ve kardiofrenik sinüs açıklığı değerlendirmesi, yumuşak doku patolojisi, mesleki hastalıklara bağlı patalojik durumlar gibi birçok değerlendirmede kullanılır.

Elde edilen görüntü radyolog hekim tarafından Trekea’nın orta hat ile ilişkisi, kardiotorasik oran,aorta ve pulmoner arterler, her iki hilus, akciğer parankimi, pnömötoraks varlığı, kemik yapı kontrölü,plevral effüzyon gibi durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve hasta raporu oluşturulur.