Kalite Politikamız

Mobil Sağlık ve Laboratuvar Hizmetleri olarak, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

ALFA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ MOBİL SAĞLIK ve LABORATUVAR HİZMETLERİ Profesyonel Danışmanların, Mühendislerin Ve İşyeri Hekimlerinin Bir Araya Gelmesiyle Oluştu. Birbirlerine Yakın Alanlardaki Uzmanlıkları Aynı Potada Birleştirerek Reel Bir Sinerji Meydana Getirmiştir. Dinamizmi Ve Değişimi İçinde Barındıran, Hizmetlerini Sürekli Yenileyen Ve Geliştiren Bir Eğitim, Denetim Ve Danışmanlık Kuruluşudur.


ALFA OSGB MOBİL SAĞLIK ve LABORATUVAR HİZMETLERİ’nin hizmet sunmadaki politikası; ISO 9001:2008, ISO 14001,ISO 18001 Kalite-İSG-Çevre yönetim sistemi standardının gereklerini yerine getiren ve geliştiren, müşteri ihtiyaçlarına cevap veren, etkili ve yeterli entegre yönetim sistemini kurmak, sürdürmek ve sürekli geliştirmektir.


Çalışanların yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile peryodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması konularında tüm süreç ve takip uygulamalarını en üst seviyede yerine getirilmesi Gözetilerek


İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve buna benzer acil müdahele gerektiren uygulamaların organize edilmesi ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, Sistem içersinde çalışan personelin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini ve katkılarını arttırmak,

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, faaliyeti kapsayan çalışma ortamı.

Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık hizmeti gözetimi.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile biçimlendirilmesi, Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bilgilerin kayıt alınması.

alfa osgb


Çevre ve toplum menfaatlerini korumak ve gerekli mevzuatlara uymak.

Ortak çalışmalar yapılabilecek onaylı tedarikçilerle karşılıklı işbirliği ve güven içersinde çalışmak.

Hizmet vermiş olduğumuz firmalarda sıfır iş kazası politikasıyla yola çıkmak.