Akciğer Grafisi Nedir

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İş İçin Sağlık Raporu

Akciğerlerde oluşan hastalıkları öğrenmek için yapılan teste Akciğer Grafisi denir. 6331 sayılı kanun ile birlikte iş için sağlık raporu almak zorunlu kılınmıştır. Bu sağlık raporu kapsamında en önemli testlerden biri de akciğer testi olarak yapılmaktadır. Meslek hastalığının sıralamasının en başında akciğer hastalıkları yer alır. Bundan dolayı hem işe giriş sağlık raporu için hem de iş yerinin bulunduğu tehlike sınıfına göre belirli aralıklarla bu testin yapılması gerekmektedir. Erken teşhisi ile hastalığın daha hızlı iyileşmesi sağlanmaktadır.Akciğer Grafisi Nedir
Akciğer Grafisi ile tanımlayabilecek bölgeler şu şekildedir:

  • Plevral efüzyonlar da dahil olmak üzere kostofreni açılar tanımlanabilmektedir.
  • Kemikler, ör. Kaburga kırıkları ve litik kemik lezyonları incelenebilmektedir.
  • Kalp büyümesini saptamak, Kardiyak silhoutte teşhis edilmektedir.
  • Ekstratorasik dokular incelenmektedir.
  • Örneğin serbest hava bulgusu, bir abdominal viskus perforasyonu gibi diyafram incelenmektedir.
  • Hiler adenopati veya genişleme dahil hava yolları teşhis edilmektedir.
  • Plevral efüzyonlu ya da plevral efüzyonsuz belirgin vaskülaritesi olan alveoler hava boşluğu hastalığı tanımlanmaktadır.
  • Örneğin fibroz, pnömotoraks, plevral kalınlaşma veya plaklar için apseler gibi kenarlar teşhis edilir.

Mesleki Akciğer Hastalığı

Sağlık Raporu

Meslek hastalıklarının başında gelen akciğer hastalığı iş yerlerinde en kolay olunan hastalıklardandır. Bunun nedeni akciğerin solunum yolunda dışarıya en açık organ olmasıdır. İş yerinde oluşan hava kirliliği, kimyasal maddeler gibi şeylerden en çok etkilenecek organ akciğerdir. Bu kirli hava solunum yoluyla akciğere alınır. Bu da akciğer hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Akciğer Grafisi işyeri hekimi tarafından çekilmelidir. Bu çekim radyolog hekim tarafından akciğer parankimi, Trekea’nın orta hat ile ilişkisi, kardiotorasik oran, aorta ve pulmoner arterler, pnömötoraks varlığı, her iki hilus, kemik yapı kontrölü, plevral effüzyon gibi durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve hasta için sağlık raporu oluşturulur. Oluşabilecek akciğer hastalığı için yapılan düzenli çekimler ve kontroller erken teşhisin yapılmasını sağlamaktadır. Özellikle fabrika ortamlarından çalışan kişilerin en az yılda 1 kere Akciğer Grafisi çekilmeli ve işyeri hekimi tarafından bu sağlık raporu en az 10 yıl saklanması gerekmektedir.

işe giriş sağlık raporu