İş Güvenliği Uzmanı Nedir

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmak için o konuda uzmanlaşan kişilere iş güvenliği uzmanı denmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mezunlarının yanı sıra mühendislik, mimarlık, teknik öğretmenler, fen fakültelerinden (fizik, kimya) mezun olup iş güvenliği uzmanlığı ile ilgili eğitim almasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği sınavından başarılı olarak bu unvana sahip olurlar.
6331 sayılı Kanununun 3. maddesinde iş güvenliği uzmanını şu şekilde tanımlamıştır: “İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman veya teknik öğretmen.”
Uzmanlık sınavına giren kişiler sınavdan başarılı olarak iş güvenliği uzmanı olur. C sınıfı uzmanı olup 4 yıl görev yaptıktan sonra B sınıfı uzmanlık sınavına girmesi gerekmektedir. Başarılı olduğu bu sınavın ardından 3 yıl görev yaptıktan sonra A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeye hak kazanmaktadır. İş yerinin tehlike sınıflandırılmasına göre çalışan uzmanlar A sınıfı ise tüm iş yerlerinde, B sınıfı ise iş yerlerinin tehlikeli sınıfına kadar C sınıfı belgesine sahip uzmanlar ise sadece az tehlikeli iş yerlerinde çalışabilmektedir.İş Güvenliği Uzmanı Nedir

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

 • İş yerindeki tehlikeleri belirlemesi gerekir.
 • Çalışanların sağlık raporu olup olmadığını kontrol eder, işe için sağlık raporu alıp almadığını denetler.
 • İş yerlerinde kazaları veya olabilecek kazaların sebeplerini tespit edip önlenmesi için neler yapılması gerektiğini araştırması gerekmektedir.
 • Acil durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda eğitim vermelidir.
 • Malzemelerin analizlerini yapmak ve zehirli olan maddeleri incelemesi gerekmektedir.
 • İş yeri ortamlarını, kullanılan ekipmanları ve uygulamaların kanunda belirtilen standartlara uygun olup olmadığını incelemesi gerekmektedir.
 • Çalışanların, olası tehlikelere karşı çalışma koşullarını iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.
 • İş güvenliği konusunda iş verene rehberlik ve danışmanlık yapmalıdır.
 • Yıllık çalışma planını ayarlaması gerekmektedir.
 • Sağlık ve güvenlik planı hazırlayarak olası kazaların önüne geçmelidir.
 • Yangın gibi konularda güvenliği önceden almalıdır.
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunması gerekir. Bu konuda işvereni yönlendirmesi gerekmektedir.
 • İş güvenliği uzmanı Çalışma talimatları hazırlayarak eksiklikleri gidermelidir.