İş İçin Sağlık Raporu Nedir?

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İş İçin Sağlık Raporu 

Nedir?

İş için sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem arz eden bir rapordur. İş kazalarının ve çeşitli meslek hastalıklarının artması nedeni ile hazırlanan 6331 sayılı kanun ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işe başlayacak ya da hali hazırda çalışmakta olan personel için işverenler tarafından alınması hale gelen rapora işe giriş sağlık raporu adı verilmektedir. İşe ilk girildiğinde firmalar çeşitli belgeler istemektedir. Bu belgeler fotoğraf, ikametgâh örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık raporu gibi belgelerdir. İş için sağlık raporunun iş grubuna göre farklı süresi bulunmaktadır. Bazı iş kollarında periyodik sağlık raporu şeklinde de bu rapor tekrarlanabilmektedir. İşe giriş sağlık raporu almak isteyen kişilerin aklına takılan bazı sorular bulunmaktadır.İş İçin Sağlık Raporu Nedir?
İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır?

İşe giriş sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında OSGBlerde görevlendirilen iş yeri hekimleri tarafından verilmektedir. İlgili iş yeri hekimi personel üzerinde gerekli kontrolleri yapar ve çalışanın işe giriş uygunluğunu değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda İşe Giriş Muayene Formunu doldurur ve işe giriş için onay verir. Ancak tehlikeli ve çok tehlikeli iş grubunda yer alan meslekler ve iş yerleri için personel işe alımı esnasında işe uygun olup olmadıklarını fiziki muayene ve laboratuvar tahlilleri sonucuna dayandırılarak hazırlanmaktadır. Bu sonuca göre hazırlanan OSGB sağlık raporu ile işe uygun olup olmadığının belirlenmesi kanun ile zorunlu hale getirilmiştir.

Bunun dışında kişilerin sorduğu bir diğer soru ise işe giriş sağlık raporunun özel hastaneler tarafından verilip verilmediğidir. Hem personel hem de işverenler için büyük bir öneme sahip olan iş için sağlık raporunun özel hastaneler tarafından verilmesi kanun ile reddedilmiştir.

İş İçin Sağlık Raporu Ücretli Midir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 2013 yılından itibaren alınması zorunlu hale gelen işe giriş sağlık raporu karşılığında belirli bir miktarda ücret alınmaktadır. İş için sağlık raporunun ücreti ise alınan kuruma göre farklılık göstermektedir.