İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

6331 sayılı kanuna göre 6 aydan fazla süren iş yerlerinde 50 veya daha fazla çalışanı bulunması halinde İSG Kurulu yani İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu olmak zorundadır. Bu kurullar çok tehlikeli işyerlerinde en az bir kere toplanır. Tehlikeli işyerlerinde 2 ay, az tehlikeli işyerlerinde ise 3 ay olarak toplanmaktadır. Bu kurullar çalışanların işe giriş sağlık raporu ile de ilgilenir. Her toplantıda, alınmış kararları içeren bir tutanak düzenlenerek imzalanır.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu şu kişilerden oluşur:

 • İşveren veya işveren vekili
 • İş güvenliği uzmanı
 • İşyeri hekimi
 • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi.
 • Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta
 • Bulunması halinde sivil savunma uzmanı
 • Çalışan temsilcisi 1'den fazla ise baş temsilci

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Görevleri

 • İş yerine uygun İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönerge Taslağı hazırlamak, işveren onayına sunmak
 • Yönergenin tatbikini izlemek, raporlamak, tedbirleri belirlemek, toplantılarda gündeme almak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, iş sağlığı ve güveliği konularında çalışanlara yol göstermek
 • İSG tehlikeleri ve tedbirleri belirlemek, işverene bildirmek
 • İşyerindeki her iş kazasında, iş yeri/iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olaylarda, meslek hastalığında inceleme yapmak, tedbirleri raporla işverene vermek
 • Oluşabilecek meslek hastalıkları ile ilgili çalışanların sağlık raporu incelemesini yapmak.
 • Eğitimlerini planlamak, işveren onayına sunmak
 • İşyerinde bakım ve onarım çalışmalarında güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirleri kontrol etmek
 • İş yerinde yangın, doğal afet vb. için tedbirleri izlemek ve buna yönelik rapor hazırlamak
 • İş yeri için yıllık rapor hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek.
 • İş yerinde tutarlı ve genel bir önleme politikası çalışmaları yapmak.
 • Teklif, tavsiye ve kararlarda iş yerinin olanaklarını göz önünde bulundurmak
 • Kurul üyeleri, işyerlerinin ticarî sırları ve ekonomik durumları hakkında öğrendiklerini gizli tutarlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bakanlık iş müfettişlerine, teftişlerde yardımcı olmaları gerekir.