İş Yeri Hekimi

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İş Yeri Hekimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen ve belgelendirilmiş hekimlere verilen isim işyeri hekimi olarak adlandırılmaktadır. Önceleri 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yeri, işyeri hekimliği hizmeti almak zorundaydı. 6331 sayılı kanunun çıkmasının ardından 2013 ve sonrasında hem 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerleri hem de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinin, işyeri hekimliği hizmeti alması zorunlu hale getirilmiştir. İşyeri hekimi olabilmek için tıp fakültesinden mezun olmanın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimlerine katılıp devam ettiren ve bunun sonucunda yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan kişiler işyeri hekimliği sertifikası alabilmektedir. Bu sertifikanın 7 yıl geçerliliği vardır süre bitiminde tekrar yenilenebilmektedir.İş Yeri Hekimi

İşyeri Hekimi Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimi başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • İş yerinde çalışmaya başlayacak kişilere iş için sağlık raporu oluşturmak
 • Çalışanların sağlık kontrollerini yapmak ve bu konuda sağlık raporu tutmak
 • Sağlık konularında çalışanlara ve işverenlere bilgilendirme yapmak
 • İSG uzmanları ile sürekli iletişimde olup sağlık riskleri konusunda işvereni bilgilendirmek
 • Bulaşıcı hastalıkları önlemek amacı ile çalışanların portör muayenelerini zamanında yapmak
 • Bağımlılık yapabilecek madde kullanımı ile ilgili çalışanları uyarmak ve bilgilendirmek
 • Düzenli sağlık muayenelerini yapmak, yaptırmak ve bu konuda işverenleri bilgilendirmek
 • İlkyardım ve acil müdahale çalışmalarını planlamak
 • Çalışanların iş başında dikkat etmesi gerekenler ile ilgili bilgilendirilmesini yapmak
 • Hastalıklardan korunma yöntemleri, kişisel hijyen ve kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile ilgili eğitimleri düzenlemek ve vermek
 • Meslek hastalıklarına kapılması muhtemel veya kronik hastalığa sahip olan çalışan kişilerin koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Yıllık çalışma raporu ve yıllık değerlendirme raporunu var ise iş güvenliği uzmanı ile hazırlamak
 • Teknolojinin sağlık bakımından değerlendirmesini yaparak ona uygun tedavilerde bulunması gerekmektedir.

İşyeri hekimi bulundurulması artık iş yerlerine zorunlu hale getirilmiştir ve bu doğrultuda bakanlık tarafından denetimler yapılmaktadır.