İşe Giriş Muayeneleri

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İşe Giriş Muayeneleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanlara işe giriş esnasında işe giriş sağlık raporu ile ilgili testleri yaptırıp sağlık raporu alınmasını zorunlu kılmıştır. Çalışanın o işe uygun olup olmadığını anlaşıldığı bu testler işe giriş sağlık raporu olarak da tanımlanabilmektedir. Bu hem çalışan için hem de iş yeri için oldukça önemlidir. Bu raporlar iş yeri hekimi tarafından verilebilmektedir. Bu da iş yerleri için hem maliyet hem zaman bakımından avantaj konumundadır.

İş İçin Sağlık Raporuİşe Giriş Muayeneleri

Sağlık Raporu

  • Akciğer Grafisi

Fabrika ortamlarında çalışanların en az yılda 1 kez çektirmeleri gereken filmdir. Değerlendirilmesi yapılırken iş erinin ortamı göz önünde bulunarak akciğerleri etkileyebilecek maddelerin karşısında akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma olasılığının yüksek olduğu bilinmelidir. Tüm meslek hastalıkları sıralamasında akciğer hastalıkları birinci sırada yer almaktadır.

  • Solunum Fonksiyon Testi

Akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu ölçmek amacıyla ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan bir tanı yöntemidir. Teste girmeden önce yapılması gerekenler vardır. Sağlık raporu için önemli testlerdendir.

  • Odyometri

İşitme ile ilgili testlerin tümüne verilen isimdir. Gürültülü ortamlarda çalışma sonucu işitme kaybı gibi meslek hastalıklarının ortaya çıkmasından dolayı iş için sağlık raporu kapsamında önemli muayenelerdendir.

  • Göz Testleri

Çalışanların yapacakları işi görme açısından ne kadar uygun olup olmadığını anlamak amaçlı yapılmaktadır. Özellikle sürücü olacak kişilerden istenmektedir.

  • Portör Muayenesi

Hasta olmayıp, hastalığı bulaştırma özelliğinde olup kendileri hasta olmayan kişiler portör adı verilen taşıyıcılardır. Bu muayene 3 ayda bir yapılması zorunlu olup İşyeri Hekimi tarafından yapılabilmektedir.

  • Hepatit Taraması ve Aşılama

İşe giriş muayeneleri kapsamında olan Hepatit, Karaciğer iltihaplanması olarak isimlendirilebilir. Virüsler yoluyla oluşmaktadır. Hayati tehlikesi olan bulaşıcı virüstür.

  • Tam İdrar Tetkiki

İdrar yollarında enfeksiyon, iltihap gibi durumların araştırılmasında, ayrıca idrar yolları ve böbrekte taş olup olmadığının araştırmak için yapılan testlere verilen isimdir.

  • Elektrokardiyografi (EKG)

Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. Kalp hastalıklarının tanısına yardımcı olur.

  • Genel Fizik Muayene

Gerekli testler yapıldıktan sonra genel fiziki muayene de yapılarak işe giriş muayeneleri tamamlanır. Tün testlerin sonucuna bakılarak sağlık raporu verilmektedir.