İşe Giriş Sağlık Raporu Neden Önemlidir?

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Neden Önemlidir?

İşe giriş sağlık raporu bir iş yerinde çalışmaya başlamadan önce sizden talep edilen belgeler arasında yer alır. İşe alınacak kişinin sağlık probleminin bulunmadığını ve işi yapmaya elverişli olduğunu gösteren bir belge olan iş için sağlık raporu sağlık kuruluşlarınca verilir. Genel olarak belirli standartları bulunan sağlık raporunda işin mahiyetinden dolayı bazı özel tetkiklerin yapılması istenebilmektedir. Bu durum kişinin işe alınma sürecini zorlaştırmanın aksine kişi iş yerinde herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmasın diye yaptırılır. Bu nedenle işe girmeden önce sizden istenen sağlık raporunu bir yük olarak değil bir gereklilik olarak görmeli ve sağlığınızı güvence altına almak için almalısınız.İşe Giriş Sağlık Raporu Neden Önemlidir?
İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Çalışanlar ve işverenler için oldukça önemli bir detay olan işe giriş sağlık raporu; ülkemizde yapılan 6331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki değişikliğe göre OSGB iş yeri doktorları tarafından verilir. Bu doktor kanunda belirtildiği şekilde kontrolleri yapar ve iş yerine yeni alınacak olan kişinin söz konusu işe uygun olup olmadığını ölçer. Kişinin iş için uygun olduğu kanaatine varırsa hekim, bir form doldurarak çalışmaya elverişlidir onayını sunar. İşin mahiyetine göre söz konusu raporun tahliller ve laboratuvar tetkikleri ile desteklenmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde hem bir kanunsuzluk yaşanabilir hem de iş yerinde çalışmaya uygun olmayan kişinin işe alınması ile büyük risklere neden olunabilir. Bu gibi durumlarda işveren çalışanı sağlık raporu olmaksızın işe alırsa 1350 Türk Lirası para cezasına çarptırılır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Özel Hastaneden Alınır mı?

İşe girişlerde veya iş değişikliklerinde alınması mecburi olan iş için giriş sağlık raporu kanunda belirtilen kurumlar dışında herhangi bir sağlık kuruluşundan alınamaz. Söz konusu kuralın çiğnenmesi işverenin sağlık raporu olmadan bir işçiyi işe alması olarak algılanabilirken işçinin de geçerli bir sağlık raporu sunmadığı yorumu yapılabilir. Bu kapsamda özel hastaneden alınacak sağlık raporları işe giriş için kullanılamaz. İş için sağlık raporu ancak OSGB iş yeri hekimleri tarafından verilebilir.