İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu, isminden de anlaşılacağı üzere işe yeni giren personellerden istenen bir sağlık raporudur. Az, orta ya da çok tehlikeli her türlü sınıfa ait olan iş yerleri işe yeni aldıkları personellerden bu sağlık raporunu istemektedir. Bu raporun iş yerlerinden istenmesinin en temel nedeni ise iş kazalarının ve meslek hastalarının günden güne artmasıdır. 6331 sayılı kanun neticesinde bu iş kazalarını ve çeşitli meslek hastalıklarının önüne geçmek için çıkartılmıştır. Bu nedenle kişilerin işe giriş esnasında fotoğraf, nüfus cüzdanı gibi çeşitli belgelerin yanında iş için sağlık raporu da istenilmektedir. Peki, iş için sağlık raporu ne zaman ve nereden alınır?İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?
İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden ve Ne Zaman Alınır?

İşe giriş sağlık raporunun 6331 sayılı kanunun ‘Sağlık Gözetimi’ başlıklı 15.maddesine göre çeşitli zamanlarda alınmalı ve iş yerlerine teslim etmelidir. Bu zamanları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

  • İşe ilk girişlerde
  • İş değişikliklerinde
  • İş kazası ya da meslek hastalığı gibi çeşitli nedenlerden dolayı uzun süreli işten ayrılıklar sonrası işe dönüşte
  • İş devamı süresinde çalışanın ve işin niteliğine göre bazı aralıklarla iş sağlığı raporunun yenilenmesi gerekmektedir.

Çalışanların işe ilk girişleri sırasında aldıkları iş için sağlık raporu OSGB iş yeri hekimleri tarafından verilmektedir. Bu iş yeri hekimi personel üzerinde çeşitli kontroller ve muayeneler yaptıktan sonra uygun görmesi sonucunda iş için sağlık raporunu hazırlar ve onaylar. Bunun dışında işe giriş sağlık raporunu özel hastaneler tarafından verilmemektedir.

İş İçin Sağlık Raporu ve Periyodik Sağlık Raporu Aynı Rapor Mudur?

Periyodik sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu neticesinde işe yeni başlayanların ve iş süresi boyunca yapılması gereken tüm rutin kontrolleri kapsamaktadır. Kısacası iş için sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu aynı hizmetleri kapsayabilmektedir. Bu raporların dışında gece çalışabilir sağlık raporu da bulunmaktadır. Bu rapor ise personelin 20.00 ile 06.00 arasında çalışabilmesi için verilen bir sağlık raporudur. İşverenler gece döneminde personel çalıştırabilmek için bu belgeyi personelden talep etmek zorundadır.