İsg Kurulu Nasıl Oluşturulur ?

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yani İSG Kurulu çalışan sayısı 50 veya daha fazla olan tüm iş yerlerinde olması gerekmektedir. 6331 sayılı kanuna göre 18 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelikte kurulların kimlerden oluşacağını şu şekilde ifade eder; işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, halinde sivil savunma uzmanı formen, ustabaşı veya usta, çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilciden oluşması gerekmektedir.
İSG Kurulu için 6 ay dan fazla çalışacak iş yerleri olması gerekmektedir. İşverenin sahip olduğu, işletme, fabrika gibi birden çok iş yeri buluması halinde 50 veya daha fazla çalışan kişinin bulunduğu her bir iş yerinde kurul ayrı ayrı kurulması gerekmektedir.İsg Kurulu Nasıl Oluşturulur ?

Kurulun ayda en az bir kez toplanması zorunludur. Fakat iş yerinin tehlike sınıfına göre bu süre uzayabilmektedir. Tehlikeli iş yerlerinde bu süre iki ayda bir az tehlikeli iş yerlerinde ise üç ayda bir toplanması gerekmektedir.
İSG Kurulu görevlerinin sıralanması şu şekildedir:

 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirir.
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol gösterir.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlar.
 • İş yerinde meydana gelen her iş kazasını değerlendirir.
 • İş yerinde alınması gereken tedbirleri belirler ve bu konuda işverene bilgi verir.
 • Çalışana zarar verecek ekipmanları inceler.
 • Oluşabilecek meslek hastalıklarını araştırır ve incelemesini yapar.
 • Alınan önlemlerle ilgili rapor çıkartarak bu konu ile ilgili programlar çıkartır.

İSG Kurulu Kimlerden Oluşur?

 • İş güvenliği uzmanı,
 • İşyeri hekimi,
 • İşveren veya işveren vekili,
 • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli en az bir kişi,
 • Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 • Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
 • Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilciden İSG Kurulu oluşmaktadır.