İşyeri Hekimliği Görevleri Nelerdir ?

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İşyeri Hekimliği Görevleri Nelerdir ?

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, belgelendirilmiş ve görevlendirilen hekimlere verilen isimdir. İşyeri hekimliği hizmetleri açısından iş yeri için avantaj konumundadır. 6331 yasası gereğince 50 ve daha fazla çalışanı olan kişiler işyeri hekimi bulundurmak zorundadır. İşyeri hekimliği görevleri şu şekilde sıralanabilir:İşyeri Hekimliği Görevleri Nelerdir ?
 • Acil müdahale ve ilkyardım çalışmalarını planlamak
 • Çalışan kişilerin iş yerine girmeden önce alması gereken iş için sağlık raporu hazırlamak
 • Çalışan kişilerin iş yerinde yapacakları işlerin sağlık açısından dikkat edilmesi gereken konuları hakkında bilgilendirme yapmak
 • Çalışan kişilerin düzenli aralıklarla sağlık kontrollerini yapmak ve bunları sağlık raporu şeklinde tutmak
 • Sağlık ile ilgili konularda işverenlere ve çalışanları bilgilendirmek
 • Sağlık riskleri konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ile iletişimde olup bu konuyla ilgili işverene bilgilendirmek yapmak
 • Portör muayeneleri zamanında yaparak bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek
 • Düzenli bir şekilde çalışan kişilerin sağlık muayenelerini yapmak ve sonuçlarıyla ilgili işvereni bilgilendirmek
 • Bağımlılık yaratacak madde kullanımıyla ilgili çalışanları bilgilendirmek ve uyarmak
 • Yıllık çalışma raporu veya yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile hazırlamak
 • Kişisel hijyen ve koruyucu donanımlarını kullanımı ve hastalıklardan korunma yöntemleri ile ilgili eğitimler vermek ve düzenlemek
 • İşyeri hekimi kronik hastalığa sahip olan çalışan kişilerin ya da meslek hastalığına yakalanma olasılığı yüksek olan kişilere koruyucu sağlık muayenesi ve tedavilerini yapması gerekmektedir.

İşyeri hekimi olabilmenin şartı sadece tıp fakültesinden mezun olmak değildir. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimlerine katılıp bu eğitimlerin devamlılığını sağlayan kişiler eğitim bitmesinin ardından gerçekleşen sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alarak işyeri hekimliği sertifikası almaya hak kazanmaktadır. Sertifikanın geçerlilik süresi 7 sene olup bu sürenin sonunda tekrar yenilebilme şansı olmaktadır. 6331 sayılı kanunla birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinin işyeri hekimi hizmeti almak zorunlu hale gelmiştir.

işyeri hekimi

iş için sağlık raporu

sağlık raporu