Mobil Sağlık Aracı Nedir

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Mobil Sağlık Aracı Nedir ?

Mobil sağlık aracı iş yerleri açısından hem zaman hem de maddi olarak avantaja geçtiği bir uygulamadır.6331 sayılı kanun ile birlikte çalışanların işe giriş sağlık raporu ve çalıştığı süre boyuna iş yerinin bulunduğu tehlike sınıfına göre belirli aralıklarla sağlık taramalarının yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Çok tehlikeli sınıflarda en az senede bir defa, tehlikeli sınıflarda en az üç senede bir defa, az tehlikeli sınıflarda en az beş senede bir defa çalışan kişilerin kontrolleri yapılması gerekmektedir. Mobil sağlık olarak verilen bu hizmet ise fazla çalışanları olan iş yerlerinin üretimlerini aksatmamak ve işlerine engel olunacak durumların önüne geçmek amacıyla uygulanmaktadır. Mobil sağlık aracı ile çalışan kişilerin gerekli tetkitleri yapılarak rapor oluşturulur. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş ve ruhsatı olan OSGB'ler sadece sağlık hizmeti verebilmektedir.Mobil Sağlık Aracı Nedir

29.04.2016 tarihinde 2016/7 sayılı genelge ile Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünce izin verilen bu araçlar ile sağlık kontrolleri yapılabilmektedir. Bu araçları başka kişi veya kurum/kuruluşlar tarafından kullanılması yasaklanmıştır. Araç personeli için çalışma belgesi düzenlenmesi gerekli kılınmıştır. Araçlarla yapılan çalışmanın programı İl sağlık müdürlüklerine verilmesi gerekmektedir. Mobil sağlık aracı için Asgari kabin ölçüleri vardır. Araçların genişlik 140 cm, uzunluk 290 cm, yükseklik 175 cm (röntgen aracı için bu yükseklik değişmekte 185 cm olmaktadır.)'dir.

Mobil Sağlık Aracı ile Verilen Hizmetler

 • Portör Taraması
 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri
 • Spirometri
 • Aşı Uygulaması
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Göz Taraması
 • Tam kan sayımı
 • Tam idrar tahlili
 • Sarılık ve grip aşıları
 • EKG
 • Koruyucu aşılar
 • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu

ALFA OSGB ile Mobil Sağlık Aracı

ALFA OSGB sağlık bakanlığından onaylı yetkili belgeleri ile iş yerlerine hizmet vermektedir. Akciğer grafisi, fizyolojik testler, laboratuvar testleri, odiometri testi, solunum fonksiyon testi, portör taramaları, göz muayenesi, tam kan sayımı, tam idrar tahlili, tetanoz, sarılık ve grip aşıları , EKG, koruyucu aşılar, kan grubu ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu gibi hizmetler mobil sağlık aracı ile verilmektedir.