Mobil Sağlık Nedir ?

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvarİşyerlerinin çalışanlarına belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş olan sisteme mobil sağlık sistemi olarak adlandırılır. Bu sistem meslek hastalığı ile ilgili iş yerlerinde belirli periyotlarla yapılan tetkiklerle sağlanır. 6331 sayılı kanun gereği bir işe başlamadan önce çalışanların iş için sağlık raporu tamamlamaları zorunludur. Alınan sağlık raporu ile çalışanlar için o işle ilgili oluşabilecek meslek hastalıkları daha önceden fark edilmektedir.


Mobil sağlık hizmeti ise özellikle çok sayıda çalışan olan yerlerde belli aralıklarla tıbbi olarak hizmet veren sağlık hizmetidir. Bu hizmet ile özel gezici sağlık hizmeti oluşturulmaktadır. Bu işyerlerinde oluşacak kaza durumlarını önlemek, çalışan kişileri korumak, iş sebebiyle oluşabilecek meslek hastalıklarını teşhis edebilmek ve işyerini korumak gibi avantajlar sağlar.
Mobil Sağlık Nedir ?

Mobil Sağlık


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında çalışanların belli aralıklarla iş yerlerinin bulunduğu sınıflara göre kontrol edilmektedir. Bu kontrollerin de sürekli hastaneye gidilip işin aksamasına sebep olmamak için mobil sağlık hizmeti kullanmak gerekmektedir. Gezici sağlık hizmeti olan bu hizmet özellikle çok sayıda çalışanların olduğu iş yerlerinde avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar şu şekildedir:

Mobil sağlık aracı ile verilen sağlık hizmeti maddi olarak ekonomiktir.
• Çalışanların kurum dışına çıkmaması işlerin aksamamasını sağlamaktadır.
• Kurum içinde yapılan bu hizmet ile kısa zamanda sağlık kontrolleri yapılır.
• Çalışan kişileri ve iş yerleri koruma altına alınmasını sağlar.
• İş sebebiyle oluşabilecek meslek hastalıkları teşhis edilmesi kolaylaşır.
• Çalışanların sağlık raporu almasını kurum içinde halletmeye yarar.


ALFA OSGB Hangi Mobil Sağlık Hizmetlerini Sunar?


İşyeri hekimliği hizmetleri, işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık taraması, mobil araç sağlık taraması, odyometri, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tahlili, akciğer grafisi, portor muayenesi, göz muayenesi, laboratuvar tetkitleri, aşı uygulamaları, iş güvenliği hizmetlerimiz, iş güvenliği uzmanlığı, acil durum eylem planı, risk analizi ve değerlendirme, periyodik bakım ve ölçüm, İSG kurulu oluşturma, ortam ölçümleri ve yıllık değerlendirme raporunu uzman kadrolarıyla mobil sağlık hizmeti kapsamında sunmaktadır.

Mobil Sağlık

Taraması Hizmetler