Mobil Sağlık Taraması

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Mobil Sağlık Taraması

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması zorunlu kılınmıştır. Bunun için hem maddi olarak hem de zaman bakımından avantajlı duruma geçmek için mobil sağlık taraması vardır. 6331 sayılı kanuna göre çalışanların işe giriş sağlık raporu aldıkları andan itibaren sağlık taramaları belirli aralıklarla yapılması gerekmektedir. Bu aralıklar iş yerinin bulunduğu tehlike sınıfına göre değişmektedir. Çok tehlikeli sınıflarda en az senede bir defa, tehlikeli sınıflarda en az üç senede bir defa, az tehlikeli sınıflarda en az beş senede bir defa çalışanların kontrolleri yapılması gerekmektedir. Yapılan taramalar, mobil sağlık taraması ile istenilen her yerde her zamanda yapılabilmektedir. Mobil sağlık aracı ile verilen hizmetler hastanede verilen sağlık raporu kapsamında olan testlerle aynıdır. Çalışanlar farklı yere gitmeden iş yerinde yapılan bu taramalar sayesinde işveren de avantajlı konumda olup istediği hizmeti istediği yerde alarak hem iş yerinde işlerin durmasını engeller hem de maddi olarak avantajlı olur.
Mobil sağlık taraması ile çok sayıda çalışan olan yerlerde belli aralıklarla tıbbi olarak hizmet veren mobil sağlık hizmetidir. Bu hizmet ile özel gezici sağlık hizmeti oluşturulmaktadır. Bu işyerlerinde oluşacak kaza durumlarını önlemek, çalışan kişileri korumak, iş sebebiyle oluşabilecek meslek hastalıklarını teşhis edebilmek ve işyerini korumak gibi avantajlar sağlar.Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Taraması Kapsamında Olan Hizmetler

 • Akciğer Grafisi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Aşı Uygulamaları
 • İşitme Testi
 • Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları
 • Portör Taramaları
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Kan Sayımı
 • Tam İdrar Tahlili
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Hepatit B Testleri

ALFA OSGB Mobil Sağlık Taraması ile Hizmetinizde

İşyeri hekimliği hizmetleri, işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık taraması, mobil araç sağlık taraması, odyometri, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tahlili, akciğer grafisi, portör muayenesi,  göz muayenesi, laboratuvar tetkitleri, aşı uygulamaları, iş güvenliği hizmetlerimiz, iş güvenliği uzmanlığı, acil durum eylem planı, risk analizi ve değerlendirme, periyodik bakım ve ölçüm, İSG kurulu oluşturma, ortam ölçümleri ve yıllık değerlendirme raporunu uzman kadrolarıyla mobil sağlık taraması ile hizmetinizdedir.