Odyometri Nedir

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

ODYOMETRİ NEDİR?

İşitme fonksiyonlarının ölçülerek işitme bozukluğunun tanı ve tedavisinde kullanılan testlere odyometri denmektedir. İşitme ile ilgili tüm testlere verilen isimdir. Bu testlerde odyometre, timpometri, elektrofizyolojik odiyometre, işitme cihazları, denge testleri, alan odiyometrisi kullanılır.
İşitme kaybının belli başlı sebepleri vardır. Bunlar; kronik kulak enfeksiyonları, normal dışında kemik büyümesi, doğum kusurları, kulakta yaralanma, iç kulak hastalıkları, kulak zarı yırtılması, kulakta hasar, yüksek seslere düzenli maruz kalma gibi sebepler sıralanabilmektedir.Odyometri Nedir

ODYOMETRİ NASIL YAPILIR?

İşitme kaybının derecesini anlamak için belli başlı testlerin yapılması gerekir. Buna göre uygun tedavi bulunarak kişilerin işitme kaybının artmasına engel olunabilmektedir. Odyometri 4 grupta incelenebilir.

  • Saf ses odyometrisi: Bu testin amacı hastanın kulaklarının duyabildiği en düşük ve en yüksek ses şiddetini belirlemektir. Hava yolu ölçümleri ile kulak kepçesinden başlayıp beyinde sonlanan ses ile ilgili bilgi sahibi olunur. Saf ses odyometrisi testi, hasta ve odyometrist arasından karşılıklı şekilde olur. Hastaya ses dalgaları gönderilerek hastanın bunu duyduğunda elindeki butona basması beklenmektedir.
  • Timpanometri: Orta kulak basıncını ölçmek için dış kulağa bir aletin takılmasıyla ortaya çıkan veriler timpanometri testinin sonuçlarını vermektedir.
  • Stapes Refleksi Ölçümü: Kulağa takılan bir prob ile üzengi kemiği olarak bilinen stapesin titreşimlerini ölçmek amacıyla yapılır.
  • Beyin sapı Cevaplı Odyometri: Elektriksel dalgalar ile sese karşı iç kulağın ve beyin sapının verdiği tepkileri ölçmek amaçlı bu test yapılmaktadır. İşitme hakkında en kapsamlı bilgi veren beyin sapı cevaplı odyometri testinin uygulanması, değerlendirilmesi belirli uzmanlık ve tecrübe istemektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu için  de iş yerleri odyometri istemektedir. Aynı zamanda iş yerlerinin bulunduğu sınıfın tehlikesine göre de çalışanlar için belli aralıklarla sağlık kontrolleri yapılmaktadır. İşitme kayıpları gürültülü ortamlarda uzun süreli çalışma sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Çalışılan iş yerinde kulaklık takarak kulağın gürültüden korunmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır.  ALFA OSGB ile mobil sağlık tarama aracında, işitme testi, uygun izolasyonu yapılmış özel kabinde yapılmaktadır. Odyometri test sonuçları Kulak Burun Boğaz Uzmanı veya odyometris tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır.