Periyodik Sağlık Taraması Nedir

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI NEDİR ?

Düzenli olarak sağlık kontrolü yapılması için bir hastalık belirtisi olmadan sağlıklı olan kişilerin gerekli muayeneleri gerçekleştirip sağlığın koruması amacıyla veya oluşan hastalıkların önceden bilinmesi bakımından yapılan sağlık hizmetine periyodik sağlık taraması denmektedir. İşe giriş sağlık raporu ve çalışan kişilere belirli süre aralıklarla bu muayeneler yapılmaktadır. İş yerinin bulunduğu sınıfa göre belirli aralıklarla sağlık taraması yapılmaktadır. 6331 sayılı kanuna göre çok tehlikeli sınıflarda en az senede bir defa, tehlikeli sınıflarda en az üç senede bir defa, az tehlikeli sınıflarda en az beş senede bir defa çalışan kişilerin periyodik sağlık taraması yapılması gerekmektedir.Periyodik Sağlık Taraması Nedir

Periyodik Sağlık Taraması Hizmeti

  • Solunum Fonksiyon Testi

 Akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan "Spirometre" adı verilen cihazlarla yapılan yönteme solunum fonksiyon testleri denmektedir.

  • Akciğer Grafisi

İş için sağlık raporu için önemli olan bu tarama özellikle fabrika ortamlarında çalışanların belirli aralıklarla çektirmeleri gereken filmdir. İş yerinin ortamı göz önünde bulunarak değerlendirme yapılması gereken bu filmler için akciğerleri etkileyebilecek maddelerin karşısında akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma olasılığının yüksek olduğu bilinmelidir. Akciğer hastalıkları meslek hastalıkların ilk sıralarında yer alır.

  • Odyometri

İşitme testlerinin tümüne odyometri denmektedir. Özellikle gürültülü olan iş yerlerinde çalışanlara belli aralıklarla yapılmalıdır.

  • Portör Muayenesi

Özellikle gıda sektöründe çalışanların sağlık raporu almak için yaptırdığı testlerden biridir. Bu muayene 3 ayda bir yapılması zorunlu olan muayenelerdendir. Hasta olmayıp, hastalığı bulaştırma özelliğinde olup olmadığı denetlenmektedir.

  • Hepatit – HIV Taraması ve Aşılama

Birden fazla sebebe bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla oluşan hastalığa verilen isim olan hepatit karaciğer iltihaplanması olarak da adlandırılabilmektedir.

  • Elektrokardiyografi (EKG)

Kalp hastalıklarının tanısına yardımcı olan bu test Elektrokardiyograf adı verilen cihazla yapılarak kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek amacı ile yapılmaktadır.

  • Göz Testi

Göz testi çalışan kişilerin yapacakları işi görme açısından uygun olup olmadığını anlamak amaçlı uygulanmaktadır.

  • Fizik Muayene

Sağlık testleri yapılan kişilerin son olarak da genel fiziki muayenesi de yapılarak sağlık raporu verilmektedir. Bu muayenelerin yanında tam kan sayımı, tam idrar testi, kan ve idrarda ağır metal testi de yapılarak periyodik sağlık taraması tamamlanmaktadır.

sağlık raporu

işe giriş sağlık raporu