Portör Muayenesi Nedir

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

PORTÖR MUAYENESİ NEDİR?

Bulaşıcı hastalık olup olmadığının araştırılması amacıyla yapılan muayenelere portör muayenesi denir. Özellikle gıda sektöründe çalışan kişilerin yaptırması önemlidir. İşe giriş sağlık raporu muayenelerinden biridir. Kanunlara göre gıda ile ilişkili olan yerlerde bu muayeneyi yaptırıp sağlık raporu olarak almalılardır. Yine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126. Maddesine göre de hastalığı bulaşıcı olanların gıda ile ilişkili işlerde çalışmasının yasak olduğunu söyler. Kanun maddesine göre gıda iş yerlerinde çalışanların hijyen eğitimi almış olması da gerekmektedir.Portör Muayenesi Nedir

Portör Muayenesi Yapılması Gereken Çalışma Alanları Nelerdir?

 • Gıda üretim, dağıtım ve servis hizmeti veren iş yerlerinde
 • Güzellik salonları, kuaför ve berberlerde
 • Pansiyon, otel gibi turistik tesislerde
 • Restoran, kafe tarzı hizmet sektöründe olan iş yerlerinde
 • Sauna ve hamam vb. yerlerde
 • Şirketlerin mutfaklarında çalışan kişilere portör muayenesi yapılması gerekmektedir.

Bu muayenede çeşitli testler yapılmaktadır. Bu testleri şu şekilde sıralayabiliriz: En az yılda bir ,Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden), Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden) ve Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden), en az altı ayda bir Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden), testleri uygulanmaktadır.

Portör Muayenesi Nerede Yapılır?

 • Devlet Hastaneleri
 • Belediye Laboratuarları
 • İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü (Akciğer Grafisi hariç)
 • Halk Sağlığı Laboratuarları (Akciğer Grafisi hariç)
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Verem Savaş Dispanserleri (yalnız Akciğer Grafisi )
 • Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlar

6331 saylı kanun ile birlikte çalışanların işe başlamadan önce iş için sağlık raporu almaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluğun yanında çalışılan iş yerinin bulunduğu tehlike sınıfına göre belli aralıklarla çalışanların kontrollerinin yapılması ve bu kontroller doğrultusunda sağlık raporu olarak işlenmesi de zorunlu kılınmıştır.
Alfa OSGB, iş yerlerine mobil sağlık aracı ile hizmet vermektedir. Ve bu hizmet kapsamında çalışanların yeni bir işe girdiğinde veya iş değiştirdiğinde aynı zamanda çalışanların belli aralıklarla yapması gerektiği portör muayenesi yapılmasına olanak sağlamaktadır.