Sağlık Raporu

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Sağlık Raporu

Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmesine uygun olup olmadığının, belli başlı kriterlere bakarak, bu konuda yetkilendirilmiş olan uzman doktorlar tarafından beden ve akıl sağlıkları göz önüne alarak yapılan muayeneye göre elde edilen sonuçların belgelendirilmiş hali sağlık raporu olarak adlandırılmaktadır. Heyet kontrolünden geçerek talebin durumuna göre rapor düzenlenmesiyle oluşur.


Bu belge alınmak istenilen duruma göre devlet hastaneleri, özel hastaneler, aile hekimliğinden ücret ödeyerek ya da ücretsiz bir şekilde alınabilir. Aynı şekilde iş için sağlık raporu iş yerlerinde bulunan iş yeri hekimliklerinden de temin edilebilmektedir. Bu raporların kanunlarda belirlenen sınırlar çerçevesinde verilmesi ve hukuki bir dayanağa sahip olması gerekmektedir.Sağlık Raporu

Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

İş İçin Sağlık Raporu

Hangi Durumlarda Alınır?


Resmî kurumlar tarafından genel olarak tüm işlemlerde istenilen sağlık raporu alınan durumları şu şekilde sıralayabiliriz.


İşe giriş sağlık raporu
• Askerlik işlemleri için
• Ehliyet alımı için
• Yüksek öğrenim kurumlarına kayıtta
• Silah ruhsatı alınacağı zaman
• Evlilik işlemleri için
• Devlet yurtlarına kayıt yaptırılırken
• Memuriyet için
• Av tezkeresi alınması gerektiğinde
• Hacca gitmek için
• Yurt dışına seyahate gidilirken
• Spor lisansı ve müsabakaları için

Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu

İş İçin Sağlık Raporu

Nereden Alınır?


6331 sayılı kanunun çıkmasının ardından alınmak istenen sebebe bağlı olarak sağlık raporu alınacak kurum ve kuruluşlar değişmektedir. Bu belge devlet hastaneleri, aile hekimlikleri, özel hastaneler, askeri hastanelerde alınmak istenen nedene bağlı olarak ücretli ya da ücretsiz temin edilebilir.

Evlilik, yüksek öğrenim kayıtları, silah ruhsatı gibi durumlarda ise tüm devlet hastanelerinden bu rapor alınabilmektedir. Askerlik işlemleri gibi işlemler için aile hekimliğinden ücretsiz rapor almak yeterli olmaktadır. Özel hastaneler ise ne kadar gerekli donanımı bulunsa da belli başlı durumlarda rapor veremez. Bu durumlar vergi muafiyeti raporu, maluliyet raporu, yurtdışı tedavi raporu, özürlü sağlık kurulu raporu gibi durumlardır.

6331 sayılı kanuna göre alınmak istenen belge işe giriş sağlık raporu ise çalışılacak yerin iş yeri hekimine başvurularak alınması gerekmektedir. İş yerinde çalışan sayısı 10’dan az ise ve bu iş yeri az tehlikeli sınıfına giriyorsa çalışan tüm hastanelerden ve aile hekimliklerinden sağlık raporunu alabilmektedir.