Sağlık Raporu Nasıl Alınır ?

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Sağlık Raporu Nasıl Alınır ?

Sağlık Raporu

Kişilerin kendi sağlıklarını kanıtlamak amacıyla aldıkları rapora sağlık raporu denir. Bu konuda uzman kişiler tarafından belgeler oluşturulur. Kişiler hangi amaç için aldığını söyleyerek devlet hastaneleri, özel hastaneler, aile hekimliğinden ücret ödeyerek ya da ücretsiz bir şekilde alabilmektedir. Bu belgeler kanunlarda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde verilmesi gerekmekte ve hukuki bir dayanağa sahip olması zorunlu kılınmıştır.

İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı kanunla birlikte iş yerlerine girişlerde sağlık raporu alınması da zorunlu hale getirilmiştir. Bu rapor kişinin o iş yerinin çalışma şartına uygun olup olmadığını anlamak amacıyla çıkartılır. Yine aynı kanuna göre alınması gereken işe giriş sağlık raporu çalışılacak iş yerinin işyeri hekimine başvurularak alınması gerekmektedir.İş İçin Sağlık Raporu eğer iş yerinde çalışan sayısı 10'dan az ise (bu iş yeri az tehlikeli sınıfına girmektedir) çalışan kişi tüm hastanelerden ve aile hekimliklerinden sağlık raporunu alabilmektedir.


Sağlık Raporu Nasıl Alınır ?

İş İçin Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu almak isteyen çalışan kişiler akciğer röntgen filmlerini, gerekli laboratuvar tahlil- tetkiklerini, solunum fonksiyon testi (sft), işitme testi (odyo), kan tahlilleri, göz muayenesi, idrar tahlilleri, portör (gaita, boğaz, burun kültürü ve gaita mikroskobisi) muayenelerini yaparak iş için sağlık raporu'na uygun olup olmadıkları belgelenir. Bu rapor iş yerinin tehlike sınıfına bakarak belli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir. Çalışan kişilerin meslek hastalığına yakalanıp yakalanmadıkları veya sağlık durumlarının nasıl olduğu bu şekilde kontrol edilmektedir.

Sağlık Raporu Ne İçin Alınır?

 • Ehliyet alımı için
 • İşe giriş sağlık raporu
 • Yüksek öğrenim kurumlarına kayıtta
 • Devlet yurtlarına kayıt yaptırılırken
 • Evlilik işlemleri için
 • Silah ruhsatı alınacağı zaman
 • Askerlik işlemleri için
 • Av tezkeresi alınması gerektiğinde
 • Hacca gitmek için
 • Memuriyet için
 • Spor lisansı ve müsabakaları için
 • Yurt dışına seyahate gidilirken

ALFA OSGB ile İşe Giriş Sağlık Raporu

ALFA OSGB iş yerleri için hizmet vererek belirli periyotlarda olan kontrolleri ve çalışan kişilerin işe giriş sağlık raporu hazırlayarak gerekli sağlık kontrollerini yapmaktadır. Çalışmaya başlayacak kişilere gerekli testleri yaparak uzman kişiler tarafından sağlık raporu hazırlamaktadır.