Çalışma Ortamı Gözetimi

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Sağlıklı Ve Güvenli Bir Çalışma Ortamının Oluşturulması, Çalışma Hayatının Öncelikli Şartıdır. 30 Haziran 2012 Tarihinde Yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu İşverene Ve İşçilere Çalışma Ortamının Gözetimi İçin Çeşitli Yükümlülükler Yüklemiştir. İşverenler İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması İçin Gerekli Her Türlü Önlemi Almak, Araç Ve Gereçleri Noksansız Bulundurmak, İşçiler De İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Alınan Her Türlü Önleme Uymakla Yükümlüdürler.


Çalışma Ortamının Gözetimi Yapılarak Sağlıklı Ve Güvenli Bir Çalışma Ortamın Oluşturulması Sağlanır. Sağlık Ve Güvenlik Yönünden Çalışma Ortamında İnceleme Yapılır. Sağlık Gözetimi, İşyerinde İş Ve İşçi İle İlgili Tüm Süreçlerde Sağlığı Etkileme Potansiyeli Olan Risklerin Değerlendirilmesi Ve Kontrolünün Yapılmasıdır. Çalışma Ortamında Sağlık Yönünden Gözetimler İşyeri Hekimi Önderliğinde Yapılır. Çalışanların Uygun İşe Yerleştirilmesi, İşyeri Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi, İşyeri Risklerinin Kontrolü, Aralıklı Kontrol Muayeneleri, İşyerinde Sağlık Hizmetleri Bu Kapsamda Gerçekleştirilir.


İş Güvenliği Uzmanı Önderliğinde Yapılan Teknik Yönden Gözetimde İse İşyeri Bina Ve Eklentileri, İş Ekipmanları, Kullanılan Ve Üretilen Maddeler, Çalışanlar Güvenlik Yönünden Hangi Tehlikelere Maruz Kalabilirler Ve Bu Tehlikelere Maruziyetleri Engellenebilirliği Veya Azaltılabilirliği İncelenir. Bu Kapsamda Makine, Tezgah Ve Tesislerin Kontrol Ve Deneyleri, Ortam Ölçümleri Konrol Edilir.