İş Güvenliği Uzmanlığı

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

20 Haziran 2012 Tarihinde Yasalaşan Ve 30 Haziran 2012 Tarihinde 28339 Sayılı Resmi Gazete De Yayınlanarak Yürürlüğe Giren 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Gereği, Kamu Ve Özel Sektöre Ait Bütün İşlere Ve İşyerlerine, İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması, Sürdürülmesi Ve Mevcut Durumun İyileştirilmesi Amacıyla Çalışmalar Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir.


Bu Kapsamda, İşyeri Bina Ve Eklentileri, İş Ekipmanı, İşin Her Safhasında Kullanılan Ve Ortaya Çıkan Maddeler, Çalışma Ortam Ve Şartları, Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanı Ve İşler İle İşyerleri, Özel Politika Gerektiren Grupların Çalıştırılması, İşin Özelliğine Göre Gece Çalışmaları Ve Postalar Hâlinde Çalışmalar, Sağlık Kuralları Bakımından Daha Az Çalışılması Gereken İşler, Gebe Ve Emziren Kadınların Çalışma Şartları, Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarının Kurulması Veya Dışarıdan Hizmet Alınması Ve Benzeri Özel Düzenleme Gerektirebilecek Konular Da Gözetim Yapması Zorunlu Hale Getirilmiştir.


İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetinde, İşyerinde Yapılan Çalışmalar Ve Yapılacak Değişikliklerle İlgili İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatına Ve Genel İş Güvenliği Kurallarına Uygun Olarak Sürdürülmesini Sağlamak Konularında İşverene Önerilerde Bulunulur. Bu Kapsamda, Tasarım, Makine Ve Diğer Teçhizatın Durumu, Bakımı, Seçimi Ve Kullanılan Maddeler De Dâhil Olmak Üzere İşin Planlanması, Organizasyonu Ve Uygulanması, Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi, Temini, Kullanımı, Bakımı, Muhafazası Ve Test Edilmesi Konuları Ele Alınır.