İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İşyeri Hekimi : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinde Görevlendirilmek Üzere Bakanlıkça Belgelendirilmiş Hekimdir.Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB): İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Sunmak Üzere, Gerekli Donanım Ve Personele Sahip Olan Ve Bakanlıkça Yetkilendirilen Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Faaliyet Gösteren Şirketlerce Kurulan Ve İşletilen Müesseselerdir.


Tehlike Sınıfı: İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından, Yapılan İşin Özelliği, İşin Her Safhasında Kullanılan Veya Ortaya Çıkan Maddeler, İş Ekipmanı, Üretim Yöntem Ve Şekilleri İle Çalışma Ortam Ve Şartlarıyla İlgili Diğer Hususlar Dikkate Alınarak Az Tehlikeli, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Olarak Belirlenen Ve İşyerinin Yer Aldığı Tehlike Sınıfıdır. İşyeri Hekimi İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini İşyerinin Tehlike Sınıfı, Sektörü Ve İşçi Sayısına Göre Belirlenen Sürelerden Az Olmamak Kaydı İle Yürütür.


Bu Hizmet OSGB İle Sözleşme Yapılarak OSGB İle Sözleşmeli Bir İşyeri Hekiminden De Alınabilir.