İşe Giriş Muayeneleri

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu işyeri Hekimleri Gerekli Laboratuvar Tahlil - Tetkiklerini , Akciğer Röntgen Filmlerini , Solunum Fonksiyon Testi (SFT) , İşitme Testi (ODYO) , Göz Muayenesi , Kan Tahlilleri, İdrar Tahlilleri , Portör (Gaita, Boğaz, Burun Kültürü Ve Gaita Mikroskobisi) Muayenelerini Yapar Ve İşe Uygunluklarını sağlık raporu Belgelerler.


İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu Hassas Risk Grupları, Meslek Hastalığı Tanısı Veya Şüphesi Olanlar, Kronik Hastalığı Olanlar, Madde Bağımlılığı Olanlar, Birden Fazla İş Kazası Geçirmiş Olanlar Gibi İşçilerin Uygun İşe Yerleştirmeleri İçin Koruyucu Sağlık Muayenelerini Yaparak ve bu rapor ile iş için sağlık raporu'nu düzenlerler


İş İçin Sağlık Raporu

Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolünü Sağlar, Bağışıklama Çalışmaları Yaparak İşyeri Ve Eklentilerinin Genel Hijyen Şartlarını Sürekli İzleyip Denetlerler.


İşe Giriş Raporu'nda Yapılan İşlere Göre Belirlenen Periyotlarda İşçilerin Periyodik Muayenelerini Yaparak Mesleki Maruziyetlerini Ve Gerekli Sağlık Gözetimlerini Yaparlar İşyeri Hekimlerimiz Özürlülerin İşe Alınmaları, İşyerinde Oluşan Bir Kaza Ya Da Hastalık Sonrasında Geçici Yada Kalıcı İş Göremezliği Olanların İşe Başlamaları Veya Eski Hükümlülerin Gerekli Sağlık Muayenelerini Yaparak Uygun İşe Yerleştirilmeleri İçin İşe Giriş Rapor Sağlık Hazırlar.