İsg Katip

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Gezici İSG Araçları Hakkında Duyuru


Gezici İSG aracı hizmeti vermek isteyen kurumların sorumlu müdürü;

İSG Katip

Giriş yapılan bilgiler Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilecek olup  araca onay verildikten sonra
sözleşme aşamasına geçilmesi mümkündür.

 

GEZİCİ İSG ARACI HİZMETİNE İLİŞKİN;