İSG Kurulu Oluşturma

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

6331 Sayılı Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Madde 22’e Göre; Elli Ve Daha Fazla Çalışanın Bulunduğu Ve Altı Aydan Fazla Süren Sürekli İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde İşveren, İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışmalarda Bulunmak Üzere Kurul Oluşturması Gereklidir. İşveren, İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Kurul Kararlarını Uygulamakla Yükümlüdür.


18 Ocak 2013 Tarihinde Yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e Göre Bu Kurullar; İşveren Veya İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler Veya İdari Ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi, Halinde Sivil Savunma Uzmanı Formen, Ustabaşı Veya Usta, Çalışan Temsilcisi, İşyerinde Birden Çok Çalışan Temsilcisi Olması Halinde Baş Temsilci Den Oluşur.


Kurul; İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında O İşyerinde Çalışanlara Yol Gösterir, İşyerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlikeleri Ve Önlemleri Değerlendirir, Tedbirleri Belirler, İşveren Veya İşveren Vekiline Bildirimde Bulunur. İşyerinde Meydana Gelen Her İş Kazası Ve İşyerinde Meydana Gelen Ancak İş Kazası Olarak Değerlendirilmeyen İşyeri Ya Da İş Ekipmanının Zarara Uğratma Potansiyeli Olan Olayları Veya Meslek Hastalığında Veya İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Bir Tehlike Halinde Gerekli Araştırma Ve İncelemeyi Yapmak, Alınması Gereken Tedbirleri Bir Raporla Tespit Eder. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Ve Öğretimini Planlar, Bu Konu Ve Kurallarla İlgili Programları Hazırlar.


Kurullar Ayda En Az Bir Kere Toplanır. Ancak Kurul, İşyerinin Tehlike Sınıfını Dikkate Alarak, Tehlikeli İşyerlerinde Bu Sürenin İki Ay, Az Tehlikeli İşyerlerinde İse Üç Ay Olarak Belirlenmesine Karar Verebilir.