TİT (Tam İdrar Tahlili)

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

İdrar Tahlili Sonucu Normal Değerler Nasıl Olmalıdır?


Renk
Normal: Açık sarı (saman rengi)
Anormal: Bazı gıdalar ve kullanılan ilaçlar idrar rengini etkileyebilir. Az sıvı tüketimi idrar rengini koyulaştırır. İdrarda pembe ya da kırmızıya dönük renk görüldüğünde idrar yollarında kanama olduğunu göstermektedir.

Görünüm
Normal: Berrak
Anormal: İdrarın berrak olmaması durumunda ise idrar yolu enfeksiyonun olduğu gözlemlenir.

Bilirubin
Normal: Negatif (İdrarda bulunmaz)
Anormal: sarılık gibi durumlarda idrarda saptanır.

Dansite (yoğunluk)
Normal: 1,000-1,030
Anormal: Artan SG, uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması ve proteinüri (böbreklere kan akışının azalması ikincil) dehidratasyon, glukozüriyi, renal arter darlığı, kalp yetmezliğine yol açan koşullarda görülür.

pH
Normal: 5,0-9,0
Anormal: pH değeri idrarın ne kadar asidik ya da ne alkali (bazik) olduğunun ölçüsüdür. Normal olarak idrarın pH’sı 5-9 arasındadır. pH değerinin 5,0’ın altında olduğu durumlarda genelde Uzun süre açlık, susuzluk, kontrolsüz diyabet, aşırı ilaç kullanımı ve ishal gibi şikayetler olabilir. pH değerinin 9’un üstünde olması durumunda ise İdrar yolu enfeksiyonu , kusma veya böbrek hastalığından kaynaklanabilir.

Protein
Normal: Negatif
Anormal: Sabahın ilk saatlerinde bakılan idrarda protein varlığını saptamak kişide böbrek hasarı anlamına gelebilir. Hamile bayanların idrarında protein görülebilir ve normal olarak kabul edilir.

Glikoz
Normal: Normal idrarda glikoz (şeker ) yoktur. Yani negatif çıkması gerekir. Fakat kanda şeker oranının çok fazla arttığı durumda böbrek fazla olan şekerin idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlar. Böbrek eşiği normalde 170 mg’dır.
Anormal: Çok fazla glikozun idrarda bulunması kontrolsüz diyabete neden olabilir. Böbreküstü bezi problemi, karaciğer hasarı, beyin hasarı ve böbrek hastalıkları ve sağlıklı gebelik döneminde idrarda glikoz olabilir.

Ketonlar
Normal: Negatif
Anormal: Uzun süre aç olan kişilerin idrarında ortaya çıkar. Diyabet hastası olanlarda, çok düşük karbonhidrat diyeti yapanlarda, ishal ve yüksek ateşin olduğu durumlarda da idrarda keton görünür.

Kan Tahlilleri


TAM KAN SAYIMI(Hemogram) : Kan hücrelerinin çeşitleri ve sayıları hakkında önemli bilgiler veren bir testtir ve tam kan sayımı anlamına gelmektedir. Kanda yer alan lökosit (Beyaz küre/akyuvar) , eritrosit (kırmızı küre/alyuvar), hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını veren testler bütündür.
ALT(Alanin Aminotransferaz,SGPT):Karaciğer ve safra kanalı hastalıklarının ayırıcı tanısında
AST(Aspartat Aminotransferaz,SGOT): Karaciğer,safra kanalı,kalp ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcı tanısında
ÜRE: Kronik böbrek hastalıklarının takibi,azot dengesinin değerlendirilmesi
KREATİNİN: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde
GLUKOZ: Diabetes Mellitus tarama ve tedaviye cevabın izlenmesi
(Normal açlık kan şekeri; 70-115 mg/dl )
(Normal tokluk kan şekeri 80-140 mg/dl)
*Ölçümün yapıldığı cihazlar arasında referans aralıkları değişkenlik gösterebilir.
*Parmaktan alınan kanla yapılan şeker ölçümü ile damardan alınan kanın santrifüj edilmesiyle yapılan şeker ölçümü arasıda yaklaşık %15 fark oluşur.
GGT(Gama Glutamil Transferaz): Karaciğer ve safra kanalı hastalıklarının ayırıcı tanısında
BUN(Kan Üre Azotu):Kronik böbrek hastalıklarının takibi, azot dengesinin değerlendirilmesi
HBSAG(Hepatit B Surface antijeni): Akut veya kronik hepatit B şüphesi veya virüs taşıyıcılığı, prenatal takip
KART TESTLER; Laboratuvar ortamında vücut sıvılarıyla yapılan testlerdir ve hassasiyetleri oldukça yüksektir. Sonuçlar pozitif- negatif olarak değerlendirilir.
ELİSA; Aynı zamanda damardan alınan kanın santrifüj edilerek sayısal olarak değerlendirilmesi ve kesin sonuç elde edilmesidir.( 0.555 negatif veya 3.24 pozitif)

*HBsAg kart testi, numune içerisinde 0.5 ng/ml oranına kadar HBsAg virüsünü tespit edebilir.
*HBsAg kart testinin spesifitesi %99.9 olarak saptanmıştır
ANTİ HBS(HBsAB): Hepatit B den iyileşme , bağışıklık kazanma
*Kart testlerin sonucu pozitif-negatif olarak değerlendirilir.
* ELİSA; Aynı zamanda damardan alınan kanın santrifüj edilerek sayısal olarak değerlendirilmesi ve kesin sonuç elde edilmesidir.( >1000 pozitif veya <2.00 negatif)
ANTİ HBS kart testi numune içerisinde 10 ng/ml oranına kadar HBsAB antikoru tespit edilebilir. Göreli hassasiyeti ise %99 olarak saptanmıştır.
HBsAB kart testinin spesifitesi ise %98,7 olarak saptanmıştır.
ANTİ HAV IGM: Akut hepatit A şüphesi
ANTİ HAV TOTAL: Aşılama öncesi , bağışıklık değerlendirmesi
ANTİ HIV : HIV enfeksiyonu şüphesi
ANTİ HCV: Akut ve kronik hepatit C enfeksiyon şüphesi
SEDİMANTASYON( ESR ): Romatizmal hastalıklar, ateşli enfeksiyonlar
KANDA KURŞUN( Pb ): Mesleki maruziyet ,toksisite semptomları
HbA1c( Hemoglobin A1c):Diabetes mellitus tedavi takibi
*HbA1c ortalama kan şekeri seviyesinin tespiti ve şeker hastalığını kontrol altında tutmak için yapılan önemli bir kan testidir.
KAN GRUBU: A, B, AB, O olmak üzere dört ana kan grubu vardır, ancak her grup Rh pozitif veya Rh negatif olabildiğinden, toplamda sekiz farklı kan grubu sınıflandırılmıştır.