Odyometri

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Mobil Sağlık Tarama Aracımızda, işitme testi, uygun izolasyonu yapılmış özel kabinde yapılmaktadır. Test sonuçları Kulak Burun Boğaz Uzmanı veya odyometris tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır. Kemik ve hava yolu.


İnsan kulağının duyabileceği ses frekans aralığı 20 Hz – 20000 Hz dir. İnsan kulağı 0,0002-2000dyne/cm2’lik basınçlara yanıt verebilen bir organdır. Normal yetişkin bir insan 16 Hz’den 20000 Hz ‘e kadar olan frekans bölgelerindeki sesleri işitebilir. Orta ve yüksek frekanslardaki sesleri duyma yeteneği ilerleyen yaşla birlikte azalır.


Bu frekans aralığında Dünya’da kabul gören 250-500-1.000-2.000-4.000 ve 8.000 Hz frekanslarında Odyometristler tarafından yapılan işitme testlerine Odyometri denir. ( Odyo )
Kulak Burun Boğaz(KBB) Hekimlerinin işitme durumunun derecesini öğrenmek için başvurduğu yöntem odyometri test gruplarıdır.


Daha çok hava yolu ve kemik yolu işitme ölçümleri ile hastanın işitme derecesinin nasıl olduğu öğrenilir. İşitme kaybının varlığı sonucu ortaya çıktığı takdirde cerrahi veya cihazlandırma ile hastanın sosyal yaşamına sorunsuz bir şekilde devam etmesi sağlanır.

Gürültülü ortamlarda uzun süreli çalışma sonucunda oluşan işitme kayıpları meslek hastalığı olarak mevzuatımızda yer almaktadır. Bu tür İşitme kayıpları kalıcıdır ve geri dönüşü yoktur. Çalışma ortamında kulaklık takarak kulağın gürültüden korunması son derece önemlidir. Bu tür meslek hastalığının en sık görüldüğü ve en yüksek risk grubunda yer alan iş yerleri inşaatlar, fabrikalar ve çağrı merkezleridir.

Çalışma ortamını değerlendiren İşyeri Hekimlerinin kanaati doğrultusunda periyodik bir şekilde bu test ölçümlerinin yapılması son derece önem arz etmektedir.