Ortam Ölçümleri

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Çalışma Ortamının Ölçülebilir, İzlenebilir Bir Şekilde Ele Alınmasını, İşyerinde Termal Konfor Ve Fiziki Şartlar Açısından Uygunluğunun Sürekli Kontrolü Gerektirmektedir. Bu Kapsamda İşveren, Çalışma Ortamında Yapılan İşten Dolayı Ortaya Çıkan, Çalışanların Sağlık Ve Güvenliğini Olumsuz Etkileyen Faktörleri Belirlemek, Takibini Yapmak, Ve Önlemini Almak Gerekli Ölçüm Ve Değerlendirmeleri Gerçekleştirmek Ve Uygun Bir Çalışma Ortamı Sağlamakla Yükümlüdür.


Ortam Gürültü Ölçümü, Kişisel Maruziyetler, Gürültü Haritalaması Ölçümleri, Termal Kontrol Ölçümü (Sıcaklık, Nem, Hava Akış Hızı); Gece Ve Gündüz Aydınlatma Ölçümü; Toz Ölçümü; Titreşim Ölçümleri; Gaz Ve Buhar Ölçümleri Risk Değerlendirmesinde Belirlenen Sürelerde, Çalışma Koşullarında Önemli Bir Değişiklik Olduğunda, Sağlık Gözetimlerinin Sonuçlarına Göre Gerektiğinde, Herhangi Bir Kaza Olduğunda Gerekmesi Halinde Yapılması Gerekmektedir.