Periyodik Bakım ve Ölçüm

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

25 Nisan 2013 Tarihinde Yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Gereği İşveren, İşyerinde Kullanılacak İş Ekipmanının Yapılacak İşe Uygun Olması Ve Bu Ekipmanın Çalışanlara Sağlık Ve Güvenlik Yönünden Zarar Vermemesi İçin Gerekli Tüm Tedbirleri Alması Gereklidir.


İş Ekipmanını Seçerken İşyerindeki Özel Çalışma Şartlarını, Sağlık Ve Güvenlik Yönünden Tehlikeleri Göz Önünde Bulundurulur, Ekipmanın Kullanımının Ek Bir Tehlike Oluşturmamasına Dikkat Edilir. İş Ekipmanının, Çalışanların Sağlık Ve Güvenliği Yönünden Tamamen Tehlikesiz Olmasını Sağlayamıyorsa, Kabul Edilebilir Risk Seviyesine İndirecek Uygun Önlemleri Alınır.


İş Ekipmanının Güvenliğinin Kurulma Ve Montaj Şartlarına Bağlı Olduğu Durumlarda, Ekipmanın Kurulmasından Sonra Ve İlk Defa Kullanılmadan Önce Ve Her Yer Değişikliğinde Ekipmanın, Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişiler Tarafından Kontrolü Yapılır. Çalışma Şeklinde Değişiklikler, Kazalar, Doğal Olaylar Veya Ekipmanın Uzun Süre Kullanılmaması Gibi İş Ekipmanındaki Güvenliğin Bozulmasına Neden Olabilecek Durumlardan Sonra, Arızanın Zamanında Belirlenip Giderilmesi Ve Sağlık Ve Güvenlik Koşullarının Korunması İçin Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerce Gerekli Kontrollerin Yapılması Sağlanır.


Kontrol Sonuçlarının Kayıt Altına Alınması Ve Yetkililer Tarafından Her İstediğinde Gösterilmek Üzere Uygun Şekilde Saklanması Gereklidir.