Periyodik Sağlık Taraması

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Aşağıdaki Hallerde Çalışanların Sağlık Muayenelerinin Yapılmasını Sağlamak Zorundadır:


İşe Girişlerinde,
İş Değişikliğinde,
İş Kazası,
Meslek Hastalığı Veya Sağlık Nedeniyle Tekrarlanan İşten Uzaklaşmalarından Sonra İşe Dönüşlerinde Talep Etmeleri Hâlinde,
İşin Devamı Süresince, Çalışanın Ve İşin Niteliği İle İşyerinin Tehlike Sınıfına Göre Bakanlıkça Belirlenen Düzenli Aralıklarla,
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde Çalışacaklar, Yapacakları İşe Uygun Olduklarını Belirten Sağlık Raporu Olmadan İşe Başlatılamazlar,


Bu Kanun Kapsamında Alınması Gereken Sağlık Raporları, İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Biriminde Veya Hizmet Alınan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetlerinde Görevli Olan İşyeri Hekiminden Alınır.


Gezici İsg Mobil Sağlık Araçlarımızla Akciğer Filmleri Dijital Cihazlarımızla çekilmekte ve CD-DVD ortamında hazırlanmaktadır. Akciğer Röntgen Filmlerini , Solunum Fonksiyon Testi (SFT) , İşitme Testi (ODYO) , Göz Muayenesi , Tüm Kan Tahlilleri, İdrar Tahlilleri , Portör (Gaita, Boğaz, Burun Kültürü Ve Gaita Mikroskobisi) hizmetlerimiz hızlı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmektedir.