Portor Muayenesi

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taramaları yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca halk sağlığı açısından da çok önem taşımaktadır. Mobil portör ekimiz ve mobil sağlık aracımız işyerlerinize gelerek bu uygulamaları sizin için yapmakta ve takip etmektedir.


Portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;

PORTÖR MUAYENESİ; Kültürlerin sonuçlarının çıkması 2-3 günü bulabilir.
BURUN KÜLTÜRÜ: Genellikle iş yeri taramalarında veya burunda yerleşen s.aureus gibi patojen bakterileri ayırt etmek için yapılan bir testtir.
BOĞAZ KÜLTÜRÜ: Genellikle boğazdaki bakteriyel enfeksiyonu( streptekok) teşhis etmek için yapılır.
GAİTA KÜLTÜRÜ: Gaitada (dışkıda) barsak enfeksiyonuna bağlı bakteriyel kökenli bir enfeksiyon olup olmadığının araştırılması için yapılmaktadır.
GAİTA MİKROSKOBİSİ: Gaitanın fresh incelenmesi, gaitada amip araştırması, gaitada parazit araştılması için yapılan bir testtir.