Risk Analizi ve Değerlendirme

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

29 Aralık 2012 De Yayınlanan 1 Ocak 2013’den İtibaren Yürürlüğe Giren İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği’ne Göre İşveren Çalışma Ortamının Ve Çalışanların Sağlık Ve Güvenliğini Sağlama, Sürdürme Ve Geliştirme Amacı İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Risk Değerlendirmesi Yapmak Veya Yaptırmak Zorundadır.


Risk Değerlendirmesi; Tüm İşyerleri İçin Tasarım Veya Kuruluş Aşamasından Başlamak Üzere Tehlikeleri Tanımlama, Riskleri Belirleme Ve Analiz Etme, Risk Kontrol Tedbirlerinin Kararlaştırılması, Dokümantasyon, Yapılan Çalışmaların Güncellenmesi Ve Gerektiğinde Yenileme Aşamaları İzlenerek Gerçekleştirilir.


Tespit Edilmiş Olan Tehlikelerin Her Biri Ayrı Ayrı Dikkate Alınarak Bu Tehlikelerden Kaynaklanabilecek Risklerin Hangi Sıklıkta Oluşabileceği İle Bu Risklerden Kimlerin, Nelerin, Ne Şekilde Ve Hangi Şiddette Zarar Görebileceği Belirlenir. Bu Belirleme Yapılırken Mevcut Kontrol Tedbirlerinin Etkisi De Göz Önünde Bulundurulur. Toplanan Bilgi Ve Veriler Işığında Belirlenen Riskler; İşletmenin Faaliyetine İlişkin Özellikleri, İşyerindeki Tehlike Veya Risklerin Nitelikleri Ve İşyerinin Kısıtları Gibi Faktörler Ya Da Ulusal Veya Uluslararası Standartlar Esas Alınarak Seçilen Yöntemlerden Biri Veya Birkaçı Bir Arada Kullanılarak Analiz Edilir.


Risk Değerlendirmesi, İşveren Veya Vekili, İş Güvenlik Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcileri. Destek Elemanlar İle İşyerindeki Bütün Birimleri Temsil Edecek Şekilde Belirlenen Ve İşyerinde Yürütülen Çalışmalar, Mevcut Veya Muhtemel Tehlike Kaynakları İle Riskler Konusunda Bilgi Sahibi Çalışanlardan Oluşturulacak Ekiple Yapılır.