Yıllık Değerlendirme Raporu

Alfa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Mobil Sağlık Laboratuvar

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve Kanuna Dayanılarak Çıkartılan Yönetmelikler Kapsamında Yapılan Risk Değerlendirmeleri, Ortam Ölçümleri İşe Giriş Muayeneleri, Periyodik Muayeneler, Radyolojik, Biyolojik, Toksikolojik Analizler, Fizyolojik Ve Biyolojik Teslter, Eğitim Çalışmaları İle Diğer Çalışmalar Değerlendirilir.


Çalışma Ortamıyla İlgili İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları Ve Çalışma Ortamı Gözetim Sonuçlarının Kaydedildiği Yıllık Değerlendirme Raporu İş Güvenliği Uzmanı İle İşyeri Hekimi Tarafından Yıllık Değerlendirme Raporu Hazırlanır.